planplus
projektdesign, planlægning & miljøvurdering

planplus forestår udarbejdelse af nye plangrundlag i form af lokalplaner og kommuneplantillæg og rådgiver om mulighederne inden for gældende planlægning og lovgivning.

planplus indgår i alle trin fra opstart til endelig vedtagelse herunder, udarbejdelse af projektmateriale, visualiseringer, plandokumenter, håndtering af miljøvurdering samt deltagelse i dialog med borgere, politikere og embedsmænd.

Copyright 2022: ©planplus